Daewoo Electronics RCC-2500PG


Daewoo Electronics RCC-2500PG

Electronics RCC-2500PG Daewoo, .
, , 3 , .


Daewoo Electronics RCC-2500PG

2000
510
, 3
( )


- ;